12/10 - Bloso oordeelt:
Royal Greys: 'zes sterren-club'

Dat er goed gewerkt wordt bij Baseballclub Royal Greys wisten we al langer; de vele behaalde kampioenschappen bij de eerste ploeg en in vele jeugdreeksen bewezen dat ook dit jaar weer.

Zes sterren!

Maar nu heeft ook de Bloso haar waardering uitgesproken voor de werking van de Greys.

Onder het mom van de 'Sterrenactie voor Clubs' kregen de Greys liefst zes sterren toegekend op een maximum van zeven.

Clubs worden hierbij beoordeeld op een volgende punten:
- 'Goede clubsfeer'
- 'Aangesloten bij een Vlaamse sportfederatie'
- 'Een competitief én een recreatief sportaanbod'
- 'Jongeren in het bestuur'
- 'Eigen jeugdsportwerking'
- 'Degelijke sportinfrastructuur'
- 'Gekwalificeerde lesgevers/trainers'

Na advies van de gemeentelijke sportdienst en de beoordeling van de Sporta federatie heeft Bloso de Royal Greys zes van de zeven sterren toegekend.

Alleen de vierde ster kreeg de club niet, want voorwaarde daarvoor was dat 30% van de bestuursleden jonger dan 30 jaar zou zijn, iets wat op dit moment niet het geval is.

Desondanks is men bij de Greys zeer tevreden over het Bloso-rapport: “Het krijgen van deze sterren is geen vanzelfsprekendheid geweest. Zij zijn ons gegeven op basis van de werking van de club, resultaten en onverstoorbare inzet van heel wat vrijwilligers. We willen hierbij dan ook iedereen nog eens speciaal bedanken die op één of andere manier de club ondersteunt. Het is door hun inzet dat de sterren er zijn gekomen,” aldus het bestuur van de Greys.

Toekomst
De sterrenactie voor sportclubs is een sportpromotionele actie die sportclubs op een eenvoudige wijze moet aanzetten om hun sportaanbod kwalitatief nog beter uit te bouwen.

De actie was ondedeel van de sensibiliseringscampagne 'Bij een sportclub zit je goed'.

Die had twee doelstellingen: enerzijds meer mensen aanzetten om te sporten in clubverband en anderzijds de sportclubs aan te moedigen om een kwalitatief sportaanbod te garanderen.

Deze sterren zullen later erg belangrijk worden, want het decreet op het lokaal en provinciaal sportbeleid stelt immers bijzondere aandacht aan de ondersteuning van sportclubs.

In het kader van dit decreet zullen bijkomende financiële middelen via de gemeenten onder de lokale sportclubs kunnen verdeeld worden.

In ruil voor deze verhoogde subsidiering zullen de gemeenten ontegensprekelijk kwaliteitseisen stellen aan de sportclubs en de sterrenactie moet deze hier dan ook op voorbereiden.

AP

Uitslagen + programma reguliere competitie 2006

www

Uitslagen + eindstand reguliere competitie 2005

Uitslagen + stand eindronde 2005
   
 
terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren