regio   

sport   

cultuur   

handelaren   

computer   

horeca   

gezondheid   

jr & sr   

onderwijs   

nieuws

contact   

 
 

Regio - district/politiek

District Merksem
Districtsraad
Politieke partijen
Sociale - & Maatschappelijke instellingen
Stedelijk Wijkoverleg Oud-Merksem
Vakbondzetels in Merksem
Verkiezingen 2006
Vlaams Gewest

District Merksem

Burgemeester Jozef Nolfplein 1
2170 Merksem
Tel.: 03 641 72 11,
Fax.: 03 641 72 92
E-mail

Openingsuren:
maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 15 uur, donderdagavond ook van 17 tot 19 uur.
In juli en augustus en tijdens de kerstvakantie is er geen avondopening!

KAART

Districtsraad:

Elke 6 jaar kunt u als inwoner van Merksem een districtsraad verkiezen. Het aantal raadsleden in de districtsraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De districtsraad van Merksem heeft 25 leden.

Vroeger stelde de gemeenteraad de leden van de districtsraad aan. Dat betekende dat iedere districtsraad een afspiegeling van de gemeenteraad was. Dat is nu anders. De districtsraadsleden werden voor het eerst rechtstreeks verkozen op 8 oktober 2000.

Aan het hoofd van de districtsraad staat de districtsraadsvoorzitter. Het uitvoerend orgaan op lokaal niveau is het bureau van de districtsraad. Bij je districtsraad kan je steeds terecht met vragen, opmerkingen of suggesties over het lokale beleid. Alle districtsraadsleden wonen in het district.

In principe vergadert de districtsraad 1 maal per maand. Meestal is dat op de laatste donderdagavond van de maand om 20u00 uur. De agendapunten en verslagen kan je inzien op het secretariaat van het districtshuis en op deze website - Klik

De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het districtshuis. Ze worden voorgezeten door de voorzitter van de districtsraad. Op het moment is dat Kris Janssens (VLD). De vergaderingen van de districtsraad zijn steeds openbaar, behalve bij besprekingen over personen. Als ge´nteresseerde inwoner kunt u de districtsraad dus zonder meer bijwonen.

Tot voor kort kon de districtsraad enkel advies uitbrengen bij de gemeenteraad en het schepencollege. Sinds januari 2001 heeft de plaatselijke districtsraad echter ook eigen bevoegdheden op het lokale vlak. Ze staat in voor het lokaal straatbeeld, jeugdbeleid, cultuurbeleid en feestelijkheden, sport, seniorenwerking en communicatie.

Gelijk het college van burgemeester & schepenen is er in elk district een districtscollege, voorgezeten door de districtsvoorzitteren met beperkte bevoegdheden. Het districtscollege voert alle voorstellen van de districtsraad uit. De districtsvoorzitter neemt hierin uiteraard de leiding en krijgt daarbij (in Merksem) vijf districtsschepenen. De districtsvoorzitter en districtsschepenen worden verkozen door de andere leden van de districtsraad.

Taken:
- toezicht op de lokale openbare werken
- de inrichting van het districtshuis
- het budgetbeheer
- bijhouden van registers van de burgerlijke stand
In verband met de verdergaande decentralisatie van groot-Antwerpen krijgthet districtscollege er gaandeweg steeds meer bevoegdheden bij.

Stedelijk Wijkoverleg Oud-Merksem

De stad wil actief communiceren met haar bewoners en start daarom ook in uw wijk met het stedelijk wijkoverleg. Op termijn, ten laatste in 2005, zal er stedelijk wijkoverleg zijn in alle Antwerpse wijken. Wilt u op de hoogte blijven van het stedelijk wijkoverleg in uw wijk, neem dan contact op met het onderstaande contactadres of bezoek regelmatig deze site.

Contactadres:

districsthuis Merksem
Burgemeester Nolfplein 1
2170 Merksem
tel. 03-641 72 11
fax 03-641 72 92

KAART

Politieke partijen

De verdeling van de stemmen bij de laatste districtsraads-verkiezingen in Merksem:

Merksem(district) 8/10/2000
  aantal %  
bureaus 35 100%    
geregistreerde kiezers 31330      
opkomst 27810 88.8%    
blanco 1208 4.3%    
lijst partij % Stemmen zetels
1 AGALEV 10.1 2691 2
4 SP 15.6 4146 4
7 CVP 14.9 3968 4
9 VU-ID 4.9 1299 1
11 VLD 17.3 4612 5
12 VL.BLOK 34.6 9212 9
14 VIVANT 1.4 384 0
16 W.O.W. 1.1 290 0
 

Partijen

- CD & V
- Groen!
- NVA-Merksem
- SP.a-Merksem
- Vivant
- Vlaams Belang
- VLD Merksem
- Jong CD&V
  Politici
- Greet van Gool (SPA)
- Filip Buntinx (VLD)
- Hans Bogaert (Jong CD&V Merksem)
- Jan Penris (Vlaams Belang)
- Ludo Van Campenhout (VLD)
- Respect voor Merksem
- Tom Peeters (SP.A)
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren