Antwerpen werd in de eerste dagen van september 1944 bevrijd door de geallieerden. Ook in Merksem werd aanvankelijk feest gevierd. Maar omdat de Engelse en Canadese troepen niet over het Albertkanaal geraakten duurde de oorlog in Merksem een maand langer. Pas in de nacht van 2 op 3 oktober lukte het de geallieerden het Albertkanaal bij Merksem over te steken. Na een dag zware stadsgevechten in Oud-Merksem was ook ons district (toen nog een aparte gemeente) vrij.

Aan de hand van een dagboeken van verschillende Merksemnaren die het allemaal meemaakten vertellen we u het verhaal van die verschrikkelijke september 1944.

13/09 - Merksem, september 1944
“Op hem stortte een werkmakker met verbrijzelde hersenpan, zodat de hersenen op hem neerkwamen”

Dinsdag 12 september 1944 - "St. Antonius laat ons de verloren vrijheid hervinden," bidt mijn vrouw.

Ze klappertandt van angst.

Lijken moeten begraven worden anders is er gevaar voor besmetting, weet mijn vrouw.

Op de Luchtbal zou er man tegen man gevochten worden, Engelsen tegen Duitsers.

We horen van de uittocht van het volk van de Luchtbal onder de zware last van hun bezittingen.

In Merksem allemaal SS-mannen die veel woester en veel minder te betrouwen zijn.

Voor het eerste verschijnen er vliegtuigen boven de gemeente, maar ze gooien geen bommen.

“Op de Luchtbal zou er man tegen man gevochten worden, Engelsen tegen Duitsers”

Ik zie hoe Duitsers op de Bredabaan winkels openbreken.

Er is nieuws in de dagbladen over de Escaut!

Het verhaal van de ontsnapte Karel Vervoort is gruwelijk.

In de muur van de binnenplaats van de elektriciteitscentrale had men een gat gekapt ten behoeve van de werklieden uit Deurne.

Zo hoefden ze niet de lange omweg langs het kanaal te maken.

Door dat gat moesten de werklieden.

Zijlings stond een mitrailleur tegenover dat gat opgesteld.

Vervoort werd getroffen aan neus, kin en hals.

“We horen van de uittocht van het volk van de Luchtbal onder de zware last van hun bezittingen”

Op hem stortte een werkmakker met verbrijzelde hersenpan, zodat de hersenen op hem neerkwamen.

Vervoort hield zich dood.

Sommigen werden met een geweerschot verder afgemaakt.

Er waren 22 doden.

Na het bloedbad zou nog een tiental arbeiders zich gedurende twee dagen schuil hebben gehouden.

Ik besluit in de buurt een kijkje te gaan nemen, maar het krioelt er nog van de vijandelijke wachtposten.

Het aanvoeren van voedingswaren gaat onverminderd verder.

Wat een geluk dat er in Merksem zoveel fabrieken en stapelhuizen zijn.

“Wanneer het wat kalmer is wagen de mensen het de straat op te komen op zoek naar een winkel waar nog iets te koop is.”
Hier zien we de Bredabaan tussen de Barnkracht- en de Doelhofstraat

Ondertussen worden we nog steeds beschoten door de Engelse kanonnen.

Wanneer het wat kalmer is wagen de mensen het de straat op te komen op zoek naar een winkel waar nog iets te koop is.

In de late namiddag ontploffen er enkele obussen.

De mensen zijn nog niet allemaal terug in hun woning en zo gebeurt het dat er verschillende gekwetsten in de gasthuizen worden binnengebracht.

Alle dagboeken

4 september:

“We zitten met onze neus op een oorlog te kijken”

5 september: “Plots stond zij daar aan de deur met aan haar hand een Duits soldaatje van 19!”
6 september “Tussen 10u00 en 12u00 is er vreemd genoeg altijd een pauze om te winkelen”
7 september “De kleine man, of hij nu Duitser of Belg is, die wordt altijd misbruikt door de groten”
8 + 9 + 10 september “Lijken die reeds een week op de openbare weg liggen...”
11 september “Brood op de zwarte mark kost tot 40 frank”
12 september “Op hem stortte een werkmakker met verbrijzelde hersenpan, zodat de hersenen op hem neerkwamen”
13+ 14 september “Hoe lang gaat dit nog duren? Hoe lang??”
15 september “Wir wollen zu den Tommies überlaufen”
16 + 17 + 18 september “Merksem wacht...”
19 september “We laden de dode op de brancard en spreiden er zorgvuldig een laken over”
20 september “Eerst komt er geklop en dan een stem die zegt: 'Hier Londen'”
21 september “Met paard en kar wordt voedsel gehaald”
22 september “Is dit echt waar?”
23+24+25 september “Ze zijn overal over het kanaal, behalve bij ons”
26 september “Er vallen Engelse bommen op de Rerum Novarumlaan en de Azalealei”
27 september “Er zijn al 67 doden gekist en begraven in de tuin van het ziekenhuis”
28 september “Een krijgsgevangen Canadees wordt weggebracht”
29 september “Er duiken steeds vaker verzetsstrijders op in Merksem”
30 september,
1+2 oktober
“Er rijden Engelse tanks op de Bredabaan”

Geschiedenis Van Merksem

Een uiterst vlot en boeiend verhaald standaard- werk over de plaatselijke geschiedenis van onze gemeente, dat ook het grote publiek met genoegen zal lezen en herlezen.

Meer info...

Modern Bouwen In Brasschaat: 1945-1975

Brasschaat wordt door velen geïdentificeerd met riante villawijken. De basis daarvoor is in de jaren dertig van vorige eeuw gelegd. Veel minder bekend is de modernistische architectuur die in de periode tussen de twee wereldoorlogen ook aan de groene rand

Meer info...

Schoten in beeld

Meer info...

Deurne & Borgerhout

Een werk dat elkeen, die Deurne en Borgerhout een warm hart toedraagt moet lezen. Het beschrijft in een boeiende en vlotte stijl de ontwikkeling van deze gemeenten sedert hun ontstaan tot aan het einde van de vorige eeu

Meer info...

Groeten Uit Borgerhout

In 1994 schreef Humo dat de buurt rond het Krugerpark de ´´Bronx´´ van Borgerhout was. Al wie het ontkende, kreeg te horen: ´´Als het er zo goed is, ga er dan wonen!´´ Walter Lotens deed het, trok naar die zogenaamd grimmige, multiculturele buurt, maar on

Meer info...

terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren