regio   

sport   

cultuur   

handelaren   

computer   

horeca   

gezondheid   

jr & sr   

onderwijs   

nieuws

contact   

 
 

Regio - Parken - Het Fort van Merksem

Fort gelegen aan de Bredabaan, Fortsesteenweg, Zwaantjeslei te Merksem-Antwerpen.

Infrastructuur
Militaire gebouwen (ingericht als recreatielokalen voor verenigingen), speeltuin, openbare toiletten, dierenpark, petanqueterreinen, basketbalveld, volleybalterrein, trimpark, polyvalente zaal, arboretum, visgelegenheid in de omringende watergordel.

Landschapsbeschrijving
In het Fort van Merksem kunnen volgende gebieden onderscheiden worden Biologisch zeer waardevol: de sterk begroeide taluds en aansluitende wateroppervlakten, met inbegrip van de tegenoverliggende oevers.

Biologisch waardevol:
De overige wateroppervlakten met hun oevers; de zone van het voormalig reduit met aangrenzend parkachtig gebied.

Biologisch waardearm:
De overige gebieden binnen de perimeter van het fort.

Het fort werd ingericht als een multi-functioneel recreatiedomein.

De puinen van de vluchtschans en munitiedepot werden passend omgevormd tot een bijna natuurlijk dierenpark.

In deze "mini-zone" treft men verschillende diersoorten aan o.a. reëen, een pauw en kippen.

De vroegere militaire gebouwen zijn thans ingericht als lokalen voor jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen. Ook speelweiden, trapvelden, trimpark en zonneweiden zijn aangelegd.

De terpen werden ingericht door het Centrum voor natuurbeschermings- educatie en door de Ornithologische vereniging, de Midden Europese Kanaries.

Deze terpen zijn uiterst geschikt voor geleide natuurwandelingen en ornithologische waarnemingen.

Het buitenglacis of de buitenwal van het recreatiedomein wordt grotendeels gebruikt door de Koninklijk Nationaal Werk der Volkstuinen.

Het prachtige vesting- of ringwater (6ha) is een geschikte visgelegenheid.

Het water is een biotoop voor o.a. wilde eend, waterhoen en fuut.

Een enig mooi arboretum met vijver-rotstuin, boomgaard en kruidenweide werd aangelegd.

Een ruime collectie bomen (ongeveer 60 soorten) werd aangeplant, waarvan 9 soorten esdoorn, 7 soorten berk, 4 soorten populier en 3 soorten beuk.

De basisopzet bij de ontwikkeling van de arboretumidee was alleen zuiver inheemse bomen te planten.

Dit aanbod is zeer boeiend maar erg beperkt ruim genoemd zouden hier dan maar een 35-tal bomen in aanmerking komen.

Elders in het park pronken ongeveer 80 verschillende soorten bomen waar vooral de esdoorn (13 verschillende soorten) en de berken (10 verschillende soorten) de grote uitschieters zijn.

Zie ook deze meer uitgebreide omschrijving van het Fort van Merksem

 

   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren