regio   

sport   

cultuur   

handelaren   

computer   

horeca   

gezondheid   

jr & sr   

onderwijs   

nieuws

contact   

 
 

Regio - Cijfers

Demografie

Stand van de werkelijke bevolking op 31 juli 2004

Wijk of district Belgen
mannen vrouwen totaal stand op 30/06/2004  verschil
Oud Merksem 2 611 2 740 5 321 5 351 -30
Dokken/Heide 2 656 2 750 5 405 5 406 -1
Ringlaan/Fort 2 620 3 165 5 814 5 785 29
Kwade Velden 3 133 3 395 6 539 6 528 11
Lambrechts-
hoeken
4 315 4 653 8 981 8 968 13
Tuinwijk 3 014 3 497 6 548 6 511 37
Totaal 18 349 20 200 38608 38 549 59
Wijk of district Vreemdelingen bevolkingsregister
mannen vrouwen totaal stand op 30/06/2004 verschil
Oud Merksem 207 164 358 371 -13
Dokken/Heide 162 127 291 289 2
Ringlaan/Fort 98 73 172 171 1
Kwade Velden 109 91 203 200 3
Lambrechts-
hoeken
180 193 373 373 1
Tuinwijk 132 102 240 234 -6
Totaal 888 750 1637 1 638 5
Wijk of district Vreemdelingenregister
mannen vrouwen totaal stand op 30/06/2004 verschil
Oud Merksem 95 77 185 172 13
Dokken/ Heide 54 44 92 98 -6
Ringlaan/ Fort 17 21 44 38 6
Kwade Velden 16 12 25 28 -3
Lambrechts-
hoeken
44 58 103 102 1
Tuinwijk 42 43 79 85 -6
Totaal 268 255 528 523 5
Wijk of district Werkelijke bevolking
mannen vrouwen totaal stand op 30/06/2004 verschil
Oud Merksem 2 913 2 981 5 864 5 894 -30
Dokken/Heide 2 872 2 921 5 788 5 793 -5
Ringlaan/Fort 2 735 3 259 6 030 5 994 36
Kwade Velden 3 258 3 498 6 767 6 756 11
Lambrechts-
hoeken
4 539 4 904 9 457 9 443 14
Tuinwijk 3 188 3 642 6 867 6 830 37
Totaal 19 505 21 205 40773 40 710 63

Stand van de overige bevolking op 31 juli 2004

Wijk of district EG-ambt. Bevoor
-rechte vreem-
deling
Wacht-register Ver-
blijven-
den
Fami-
liale her-
eniging
Fout of on-
bekend
Totaal
overige
registers
Oud Merksem 0 0 86 6 0 0 92
Dokken/Heide 0 0 180 9 0 0 189
Ringlaan/Fort 0 0 30 5 0 0 35
Kwade Velden 0 0 9 6 0 2 15
Lambrechts-hoeken 0 0 48 5 0 2 53
Tuinwijk 0 0 100 5 0 0 105
Totaal 0 0 453 36 0 4 489

Aantallen en samenstelling der gezinnen per wijk op 31 december 2002

district/ wijk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13+

Tot.

Oud Merksem

1126

903

353

241

78

46

9

6

6

2

0

0

2

2772

Dokken/ Heide

938

757

360

266

114

40

21

6

1

2

0

0

0

2505

Ringlaan/ Fort

1295

860

367

262

104

36

15

4

0

0

0

0

0

2943

Kwade Velden

922

1 311

464

309

80

23

8

1

1

0

0

0

0

3119

Lambr.-hoeken

1208

1 587

656

482

127

41

10

9

3

2

2

1

3

4131

Tuinwijk

1440

1 156

414

280

80

33

10

4

0

0

0

0

2

3419

Totaal

6 929

6574

2614

1840

583

219

73

30

11

6

2

1

7

18889

Kaartjes

Referentiekaartje - voor een overzichtskaartje van de juiste indeling van de wijken, klik hier

Vreemdelingen van buiten de EU

 

< 1 %

 

1 % - 5 %

 

5 % - 10 %

 

> 10 %

Asielzoekers

 

0 %

 

0 % - 2 %

 

2 % - 5 %

 

> 5 %

Gemiddeld belastbaar inkomen per aangifte

 

0 - 14.000 euro

 

14.001 - 17.000 euro

 

17.001 - 20.000 euro

 

20.001 - 32.292 euro

65-plussers

 

< 15 %

 

15% - 25%

 

> 25%

Leerlingen lager onderwijs met meer dan 1 jaar leerachterstand

 

< 1 %

 

1 % - 5 %

 

5 % - 7,5 %

 

7,5 - 10 %

 

> 10 %

Leerlingen secundair onderwijs met meer dan 1 jaar leerachterstand

 

< 10 %

 

10 % - 15 %

 

15 % - 20 %

 

20 % - 30%

 

> 30 %

Aantal personen in de leeftijd van 0 tot 11 jaar

 

< 10 %

 

10 % - 15 %

 

> 15 %

Aantal personen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar

 

< 5 %

 

5 % - 7 %

 

> 7 %

Werkloosheid in % van arbeidsbevolking (18-64)

 

< 5 %

 

5 % - 10 %

 

10 % - 15 %

 

> 15 %

Werkloosheid (18-24 jr)

 

< 10 %

 

10 % - 20 %

 

20 % - 30 %

 

> 30 %

Leefloon/bestaansminimum

 

< 1 %

 

1 % - 3 %

 

3 % - 5 %

 

> 5 %

Leefloon/bestaansminimum (18-24 jr)

 

< 1 %

 

1 % - 5 %

 

5 % - 10 %

 

> 10 %

Overlastdruk*

 

0.00

 

1,00 - 2,00

 

3,00 - 5,00

 

6,00 - 10,00

 

11,00 - 13,00

Sluikstort - aantal meldingen per km² per jaar

 

< 100

 

100 - 500

 

500 - 1000

 

1000 - 2000

 

> 2000

* Gecumuleerde overlastindex

Per overlasttype krijgt een buurt de waarde 1 (in geval van aanwezigheid type) of 0. Deze waarden worden opgeteld tot de overlastscore of overlastdruk. Maximumscore= 18

Geregistreerde overlasttypes: verkeersdrukte, verkeersinfrastructuur, zwaar verkeer, gevaarlijk verkeer, verkeer parkeer overlast, jongeren enkel lichte overlast, jongeren zware overlast, verkrotting, vuil zwerfvuil en sluikstort, stof en geurhinder, lawaaioverlast, conflicten, asielzoekers, VZW's, bedelaars, drugs.

Sociale woningen

 

< 5 %

 

5 % - 10 %

 

10 % - 20 %

 

> 20 %

Leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid

 

< 1 %

 

1 % - 5 %

 

5 % - 10 %

 

> 10 %

Alleenstaande moeders

 

< 4 %

 

4 % - 6 %

 

6 % - 8 %

 

> 8 %

Gemiddelde gezinsgrootte

 

< 1,5

 

1,5 - 2

 

2 - 2,5

 

> 2,5

Op het kaartje hier links ziet u de juiste indeling van de wijken op de kaartjes hierboven

   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren