25/01 - Maria De Loos pleit voor taxicheques voor minder mobielen
"Gaan waar we willen, wanneer we willen"

Oudere mensen moeten zich nog op een betaalbare manier comfortabel kunnen verplaatsen.

Daar maakt Maria De Loos een levenswerk van.

Zij is voorzitster van de Ouderenraad van de stad.

Wat in het bestuursakkoord staat, is voor haar niet voldoende.

"Ik moest onlangs voor een vergadering van thuis - in de buurt van de Jan Van Rijswijcklaan - naar Ekeren-Donk", zegt Maria.

"De taxirit kostte mij 26 euro heen en nog eens zoveel terug. Daarmee zijn verplaatsingen binnen de stad voor veel ouderen een onbetaalbare zaak geworden."

Dus wil de voorzitster van de Seniorenraad, die overigens ook voorzitster is van de werkgroep senioren en mobiliteit in Groot-Antwerpen, dat minder mobiele Antwerpenaars ouder dan 65 jaar taxicheques krijgen die verplaatsingen minder duur maken.

Zij mikt met haar voorstel vooral op mensen die herstellen van operaties of wachten op hun invaliditeitsattest, maar in tussentijd niet tussen vier muren willen blijven zitten.

"De toekenning van de cheques mag niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, de rechthebbende moet de helft van de waarde van de cheques betalen en het aantal cheques, met een waarde van 5 euro, moet beperkt blijven tot 8 per maand", zo luidt het voorstel van De Loos.

Maria De Loos haalt onderzoeken aan die haar steunen in haar strijd.

"3,5 procent van de oudere bevolking kan geen gebruik meer maken van het klassieke openbaar vervoer. Dat zijn zo'n 2.000 65-plussers", zegt ze.

"Trekken we hier de zogenaamd erkende gehandicapte ouderen van af, de mensen die nu al gebruik kunnen maken van taxicheques voor personen met een handicap, dan komen we aan zo'n 1.000 potentiële gebruikers".

Er bestaan voor mensen die oud en moeilijk te been zijn ook andere manieren om zich op een goedkope manier te verplaatsen.

"Klopt", zegt Maria De Loos, "maar het OCMW wil bijvoorbeeld dat de dienstencentra een centrale rol spelen in het vervoer met de speciale busjes. Voor mij hoeft dat niet. Ik wil mij kunnen verplaatsen naar waar ik wil, wanneer ik wil."

Maria De Loos heeft haar plannen voorgelegd aan schepen Monica De Coninck (sp.a).

"Wij willen ook op het vlak van mobiliteit een continuïteit in het beleid", zegt haar woordvoerder.

"Er is nog geen beslissing gemaakt. We praten ook over andere manieren om de mobiliteit te bevorderen."

terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren