26/01
Doof alle lichten op 1 februari

Antwerpen verzet zich tegen de klimaatverandering en roept haar bewoners op mee de lichten te doven op 1 februari tussen 19u55 en 20u00, zo besliste het Antwerps college van B&S vanmorgen.

De stad Antwerpen ondersteunt de actie van 'L'alliance pour la Planète' om op 1 februari tussen 19u55 en 20u00 massaal de lichten te doven.

Met de Franse presidentsverkiezingen in aantocht wil de Franse koepelorganisatie van milieuverenigingen de bevolking wereldwijd oproepen om deel te nemen aan de korte symbolische actie.

Het gaat er niet om enkel die dag gedurende 5 minuten energie te besparen, maar wel eens te meer de aandacht te vestigen op de energieverspilling die de opwarming van de aarde bespoedigt.

Door het breder opentrekken van het publieke debat rond de klimatologische situatie, willen de initiatiefnemers de noodzaak van een globale aanpak benadrukken.

Op 1 februari 2007 presenteert de Klimaatcommissie van de Verenigde Naties in Parijs haar rapport over de impact die de klimaatverandering in de toekomst zal hebben op het leven op aarde.

De voorspellingen zullen niet rooskleurig zijn.

Wetenschappers waarschuwen al jaren dat de temperatuur op onze planeet rond de volgende eeuwwisseling ergens tussen de 1,5 en 6° C zal stijgen als we tegen eenzelfde tempo energie blijven verbruiken en broeikasgassen blijven uitstoten.

Het wordt ook steeds duidelijker dat de wereldwijde gevolgen voor het milieu en de sociale en economische leefomstandigheden in dat geval nauwelijks te overzien zijn.

Antwerpen wil deze boodschap mee ondersteunen door zijn bedrijven, bewoners en middenstand tot participatie aan te zetten en door hen te vragen mee hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Zelf zal de stad de lichten doven in en rond het stadhuis.

De actie is meteen ook een voorproefje van de 'Nacht van de Duisternis', die de milieudienst elk jaar weer organiseert.

In het bestuursakkoord, nam het nieuwe bestuur trouwens al een duidelijk standpunt in.

De komende jaren wil Antwerpen het beleid een meer duurzaam karakter geven.

Onder andere een agentschap voor energiebesparing, een fijnstoffenplan, het opnemen van ecologische criteria bij bestekken en ontwerpplannen en de duurzaamheidspas moeten daarbij helpen.

Meer info
- over de actie en de deelnemende organisaties: www.lalliance.fr
- over de Klimaatcommissie, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verbonden aan de Verenigde Naties, in het bijzonder het United Nations Environmental Programme (UNEP): www.ipcc.ch

terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren