18/10 - Bestuursonderhandelingen:
Onenigheid over rol van de stad in Merksem?

Gilbert Verstraelen

De verkiezingsuitslag is alweer tien dagen bekend en her en der zijn de coalities al gevormd en is men druk doende tot een akkoord te komen over hoe stad of gemeente de komende zes jaar bestuurd gaat worden.

Zo ook in Merksem, waar men - gedwongen door de grote verkiezingswinst van het Vlaams Belang - maar één kant opkan: een regenboog coalitie van SP.A-Spirit-Groen!, CD&V-NVA en VLD-Vivant.

Veel valt er vandaag echter nog niet te melden.

“We hebben enkele keren met elkaar gesproken en die gesprekken lopen zoals verwacht,” stelt CD&V-NVA-lijsttrekker Koen De Cock.

Waar het momenteel precies over gaat wilde De Cock niet kwijt: “Tja, het gaat natuurlijk vooral om hele concrete, lokale zaken. Dit is een district en er wordt dan ook niet over grote ideologische vraagstukken gesproken. Binnenkort praten we verder.”

Ook bij Gilbert Verstraelen krijgen we nog niet veel te horen over het verloop van de gesprekken.

“We zijn nog niet zo heel ver gevorderd. De belangrijkste discussiepunten moeten nog besproken worden en er is nog helemaal niet over schepenambten gesproken. We willen eerst discussiëren over de inhoud van het bestuursakkoord en dan pas over ambten,” aldus Verstraelen.

De man die straks waarschijnlijk de nieuwe districtsvoorzitter zal zijn kon toch een lichte ondertoon van ontevredenheid niet onderdrukken: “Nu, bij sommige partijen lijkt veel af te hangen van wat er op stedelijk niveau gebeurt. En dat vind ik vreemd. Waneer je wilt streven naar meer zelfstandigheid zou je toch in ieder geval nu al genoeg spierballen moeten kunnen tonen om deze bestuursonderhandelingen af te ronden. Hoe wil je anders straks bij het stadsbestuur op tafel slaan voor meer zelfstandigheid voor Merksem?”

Visie
Zowel De Cock als Verstraelen zien overigens niets in de werkwijze die men in Brasschaat en Schoten wil hanteren voor het bepalen van wie straks een schepenambt bekleedt.

Burgemeester Dirk de Kort (CD&V) heeft zijn partijgenoten die een schepenambt ambiëren namelijk opgedragen hun bestuursvisie op papier te zetten, zodat de burgervader kan bepalen of ze geschikt zijn voor een schepenambt.

Ook Schoten heeft dergelijke plannen.

“Dat lijkt voor een zelfstandige gemeente geen onaardige gedachte, maar het Merksemse bestuur is daarvoor te veel afhankelijk van wat er op stedelijk niveau beslist wordt,” meent Koen De Cock.

Gilbert Verstraelen ziet niets in het idee: “Volgens mij hebben de toekomstige schepenen op 8 oktober al eens een examen afgelegd. Dat lijkt me voldoende.”

Arjan Plantinga

terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren