10/11 - Prijs Oosterweelverbinding nog voor start werken verdrievoudigd
Tunnelalternatief voor Antwerpse Lange Wapperbrug blijft opduiken

(De Morgen) - De geraamde kostprijs van het Masterplan, de grote openbare werken die moeten voorkomen dat Antwerpen een verkeersinfarct oploopt, is gestegen tot 3,4 miljard euro. Dat is een verdrievoudiging van de oorspronkelijke raming van 1,4 miljard.

Het belangrijkste en duurste onderdeel van het Masterplan is de bouw van de Oosterweelverbinding en de Lange Wapperbrug, die het noordelijke sluitstuk zal vormen van de Antwerpse ring. Maar het plan om een tunnelvariant te bouwen lijkt nog niet begraven.

De commissie Openbare Werken van het Vlaams Parlement besprak gisteren het vijfde voortgangsrapport van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), het overheidsbedrijf dat instaat voor de financiering, realisatie en exploitatie van de verkeersinfrastructuur in en om Antwerpen. Het bijbehorende verslag van het Rekenhof leert dat de totale geraamde kostprijs van de werken is opgelopen tot 3,432 miljard euro. Enkele jaren geleden, bij de goedkeuring van het Masterplan, werd de kostprijs nog geraamd op 1,451 miljard euro. Naarmate de plannen concreter werden, stegen de ramingen. Eind 2004 was er al sprake van 2,996 miljard euro. Midden vorig jaar was de prijs gestegen tot 3,360 miljard.

Ongeveer een derde van het totale bedrag is bestemd voor de nieuwe Oosterweelverbinding, bestaande uit een tunnel onder de Schelde en een viaduct over het noordelijke deel van het Eilandje. Vooral die Lange Wapperbrug is erg omstreden. Volgens de plannen van BAM wordt het een monster van bijna twee kilometer lang, met vijf pijlers van elk 110 meter hoog. Het viaduct tussen het Sportpaleis en de chemische installatie van Fina op de Rechteroever zal tot 24 meter boven de begane grond reiken en krijgt twee verdiepingen met telkens vier rijstroken.

"Nagenoeg alle projecten ten laste van de BAM bevinden zich nog in de voorbereidingsfase", constateert het Rekenhof. "De reikwijdte, verantwoordelijkheden en kostenverdelingen voor een aantal projecten zijn grotendeels voorbereid, maar nog niet definitief overeengekomen met de andere partners. De projecten waarvan de uitvoering in 2006 zou starten, hebben onder meer daardoor vertraging opgelopen." Voor de Oosterweelverbinding is de aanbestedingsprocedure nog altijd lopende. Drie van de vier consortia van bouwgroepen die belangstelling toonden, hebben op 23 juni een eerste offerte ingediend. Het consortium rond de Franse bouwgroep Bouygues, de grote promotor van een tunnelalternatief voor de Lange Wapper, besloot geen offerte in te dienen. Op 16 oktober besliste BAM de offerte van het consortium rond Antwerpse Bouwwerken niet in aanmerking te nemen.

Twee consortia blijven in de running, met name de tijdelijke handelsvereniging Loro (met Van Laere, Betonac, CEI, De Meyer, Interbuild en Jan De Nul) en de tijdelijke handelsvereniging Noriant (met CFE, Besix, Cordeel en Dredging International). De prijzen van de eerste offertes worden niet bekendgemaakt, maar volgens kenners zouden die oplopen tot 40 procent boven de geraamde kostprijs. Toeval of niet, gisteren publiceerde Gazet van Antwerpen gedetailleerde plannen voor de tunnelvariant van de Oosterweelverbinding, een alternatief dat door de Vlaamse regering in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) niet in aanmerking werd genomen. In een recente brief aan parlementslid Jan Peumans (N-VA) blijkt Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters (CD&V) niettemin het tunnelalternatief niet definitief uit te sluiten.

Georges Timmerman

terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren