10/11 - Vlaams gewest praat met stad over maatregelen langs Antwerpse Ring
Geluidsmeter haalt 65 decibel

(GvA) - Danny Leys probeerde de overheid jarenlang te overhalen om geluidsmetingen uit te voeren in zijn buurt, vlakbij de Antwerpse Ring.

Recent werd de geluidsoverlast uiteindelijk in kaart gebracht.

De Ring zorgt voor veel geluidsoverlast in (heel) Merksem, maar het ziet er niet naar uit dat het Vlaams gewest daar iets aan wenst te veranderen

"Gemiddeld 65 decibel", aldus Leys.

"Nu moeten er maatregelen komen."

Dat het verkeer op de Ring in sommige Merksemse wijken voor geluidsoverlast zorgt, is al lang bekend.

"En die lawaaihinder lijkt alleen maar toe te nemen", zegt bewoner Danny Leys.

"Voortdurend horen we een geruis op de achtergrond. Als de wind uit het zuiden of zuidwesten komt, horen we het lawaai zelfs door het dubbel glas heen."

Leys nam jaren geleden contact op met de Vlaamse ombudsman met de vraag geluidsmetingen uit te voeren.

"Drie jaar geleden werden er metingen gedaan, maar die gaven een vertekend beeld. Toen beloofde men dat er na de werken aan de Ring nieuwe testen zouden komen. Ik heb lang moeten aandringen, maar in september was het dan zo ver."

Achteraan de woning van Leys werd een gemiddelde van 65 decibel gemeten, wat betekent dat er iets ondernomen moet worden om de lawaaioverlast aan te pakken.

"Maar de kans dat de hele zaak op de lange baan wordt geschoven, lijkt erg reëel. Van het Vlaams gewest vernam ik dat er wellicht gewacht wordt op de Oosterweelverbinding. En die laat nog wel even op zich wachten."

Kabinet-Peeters: "We praten met de stad"
Het kabinet van minister Kris Peeters (CD&V), bevoegd voor openbare werken, knoopte gesprekken aan met de stad Antwerpen.

"Als er 80 decibel of meer wordt gemeten, neemt het Vlaams gewest alle kosten op zich", klinkt het.

"Ligt het resultaat tussen 65 en 80 dB, moeten gewest en gemeentelijke overheid betalen. Dat gebeurt aan de hand van een verdeelsleutel. We bespreken het dossier met de stad Antwerpen. Maar 65 dB zal wellicht niet de eerste prioriteit krijgen."

terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren