06/06 - Enquete Bredabaan:
84% Merksemnaren wenst autoluwe Bredabaan

Een overweldigende 84% van de Merksemnaren wenst dat de Bredabaan na de heraanleg een autoluwe winkelstraat wordt met een volwaardig fietspad en brede voetpaden.

De Bredabaan

Dat blijkt uit een bevraging van deze website onder 259 inwoners van Merksem.

Slechts 12% wil dat de Bredabaan wordt heraangelegd als doorgaande weg met twee rijstroken zonder fietspad, 2% vindt een heraanleg helemaal niet nodig ('Prima zo!'), 1% laat het over aan de politici en 1% had geen mening.

De bevraging werd uitgevoerd via e-mail onder de abonnees van de gratis nieuwsbrief van Merksem.net.

Uiteraard kunnen er kanttekeningen geplaatst worden bij de bevraging, want men kan zich afvragen in hoeverre abonnees van de nieuwsbrief een dwarsdoorsnede vormen van de Merksemse bevolking.

Gezien echter de overweldigende meerderheid mag men zelfs met een extreme foutenmarge stellen dat de overgrote meerderheid van de Merksemnaren de Bredabaan wil ingericht zien als winkelstraat.

“Handelaren niet tevreden”
Sinds december overlegt Antwerps schepen van openbare werken en ruimtelijke ordening Ludo Van Campenhout (VLD) met meerdere partijen in alle stilte om te pogen tot een ontwerp te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Die partijen zijn onder andere het Merksems districtsbestuur, de fietsersbond en vertegenwoordigers van de handelaren op de Bredabaan.

Eind vorige week werden de vorderingen van de onderhandelingen bekend toen Gilbert Verstraelen (SP.A) niet langer wilde zwijgen over de gang van zaken.

Hij verweet Van Campenhout te sterk zijn zin door te drijven en niet gevoelig te zijn voor de standpunten van het Merksems districtsbestuur, dat een volwaardig fietspad op de Bredabaan wenst.

Van Campenhout was niet blij met de uitlatingen van Verstraelen, maar maakte wel bekend dat er een volwaardig fietspad is voorzien op de laatste versie van de plannen.

Welingelichte bronnen meldden ons dit weekeinde dat overeenstemming niet veraf is, maar dat de middenstanders op de Bredabaan momenteel het minst tevreden zijn over het voorstel dat nu op tafel ligt en dat zij een laatste struikelblok vormen voor een consensus.

Wanneer de plannen zullen worden voorgesteld is op dit moment niet bekend.

Iedereen hoopt echter dat er voor de verkiezingen van 8 oktober overeenstemming is en er een principebeslissing genomen wordt.

Arjan Plantinga

We legden de abonnees op de nieuwsbrief volgende vraag voor:

Wat is volgens u het beste voor de Bredabaan?
1 Niets aan doen. Is prima zo. 5 2%
2 Ik heb vertrouwen in de politici. Wat die beslissen zal wel het beste zijn. 2 1%
3 Inrichten als doorgaande weg: alle ruimte voor auto's. Geen plaats voor fietspad. 31 12%
4 Inrichten als winkelstraat: één rijstrook voor auto's, volwaardig fietspad, brede voetpaden 218 84%
5 Het kan me niets schelen/geen mening 3 1%

 

terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren