04/07
Vlaams Belang houdt rekening met absolute meerderheid

Vlaams Belang kopstuk Filip De Winter houdt er terdege rekening mee dat zijn partij in Merksem, Deurne en Hoboken een absolute meerderheid verwerft bij de districtsraadsverkiezingen van 8 oktober aanstaande.

Dat zei hij vanmorgen tijdens de voorstelling van de Merksemse kieslijst van zijn partij.

Filip De Winter (l.) houdt rekening met een absolute meerderheid voor het Vlaams Belang in Merksem, maar wenst lijsttrekker Jan Penris desondanks veel succes

De partij behaalde bij de verkiezingen van 2000 34,6 procent van de stemmen.

De Winter zegt geen schrik te hebben veel stemmen te verliezen aan het nieuwe fenomeen 'NEE' (“zulke partijtjes duiken telkens weer op en spelen uiteindelijk nooit of slechts tijdelijk een rol van betekenis”) en ziet ook geen kwalijke gevolgen voor Merksem wat betreft de verhoudingen met het Antwerps stadsbestuur wanneer er in Merksem straks eens Vlaams Belang-meerderheid op het Jozef Nolfplein zetelt.

“Integendeel: wij zullen een veel kritischer houding aannemen tegenover het stadsbestuur en de Vlaamse regering dan het huidige slappe, onderdanige districtsbestuur. Daardoor zullen we ook veel zwaarder kunnen wegen op het beleid van de stad. Het huidige districtsbestuur ligt al zes jaar plat op de buik,” aldus De Winter.

Hij zei ook dat lijsttrekker Jan Penris in het geval van een meerderheid zijn Merksems mandaat niet zal afstaan aan een opvolger, maar zelf de positie van districtsvoorzitter of -schepen zal bekleden.

Het programma dat Penris vanmorgen voorstelde oogt sterk, al zal er voor de realisatie ervan veel meer geld nodig zijn dan het district nu van het stadsbestuur jaarlijks ter beschikking krijgt.

De ploeg waarmee hij de zetels die hij straks ongetwijfeld in de maag gesplitst krijgt gaat bezetten oogt op het eerste gezicht minder solide.

Opvallend is dat er hoge plaatsen zijn weggelegd voor drie lichtgewicht oud-gedienden Ilona Van de Jonckheid (4), Cyriel Wasteels (5) en Serge Schoeters (6), en slechts bescheiden posities voor de sterkhouders van de huidige Vlaams Belang-fractie, namelijk Hugo Defrenne (13) en Stijn Leys (14).

Een deel van de kieslijst van het Merksemse Vlaams Belang: (vlnr) Jeanne Dewinter (geen familie!), Ilona Van der Jonckheyd, Cyriel Wasteels, Pol Clauwaert, Bob Hulstaert, Serge Schoeters, Gerry Vandermeersch, Jan Penris, Jean-Marie De Kimpe en Philip Elst

Nieuwkomers op de lijst zijn allen vrouwen: middenstander Brigitte Morré (3), Gerry Vandermeersch - de moeder van Anke Vandermeersch - (4), middenstander Helena Van Overbeke, uitbaatster van restaurant de Witte Raaf in Schoten (8) en en totaal onbekende Noorse Solfrid Mathisen (11).

VLOTT-afgevaardigde Guy Van Deuren vinden we op de tiende plaats terwijl men nog in onderhandeling is voor de openstaande 23e plaats met “iemand van de VLD”.

Wie dat is wilde Penris nog niet zeggen en ook bij de VLD-Merksem weet men niet wie Penris zou kunnen bedoelen.

Enkele opvallende punten in het programma zijn:

 • Een referendum over een afscheiding van Antwerpen
 • Een referendum over grote verkeersplannen
 • Geen lijnbussen meer op de Bredabaan en de vrije tram- en busbaan versmallen tot de breedte van twee trams
 • Invoering van een ringbus die de Merksemse wijken verbindt
 • Particuliere veiligheidsdiensten ter ondersteuning van de patrouilletaken van de politie
 • Het Merksemse politiekantoor moet ook 's nachts geopend zijn
 • Ondergrondse parking aan het Jan Palfijn om de parkeerdruk in de buurt te verlichten
 • Een districtspas voor elke Merksemnaar zodat hij in zijn eigen district overal gratis kan parkeren
 • Aanleggen van een bos ten noorden van de IJsvogelstraat
 • Optredens van het Ballet van Vlaanderen, Filharmonie en ook opera op Merksemse pleinen
 • Een 11 juli-viering met inhoud (...)
 • Een jaarlijks schippersfeest in 't Dokske
 • Volledige decentralisatie van het jeugdbeleid
 • Het aanstellen van een schepen voor seniorenzaken en twee voltijdse administratieve krachten voor senioren op het districtshuis
 • Het district promoten als ondernemingsvriendelijke gemeente
 • Een ondernemersloket in het districtshuis
 • Openbare gebouwen bevlaggen met de districts- en de gewestvlag

Hoewel er niet de nadruk op werd gelegd ontbraken ook de samenlevingsproblemen niet in het Merksemse Vlaams Belang-programma.

“Hoewel het niet politiek correct en zelfs vervolgbaar wordt geacht om voor de eigenheid van streek, stad of straat op te komen, blijven ook de Merksemnaren zich vragen stellen bij de massale toevloed van niet geïntegreerde vreemdelingen,” zo stelt men.

Volgens het Belang wordt vooral 't Dokske hard getroffen door dat probleem, en “nog eens bijzonder pijnlijk en scherp geïllustreerd door de aanwezigheid aldaar van een moskee bij wiens bedienaar van de eredienst de Staatsveiligheid uitgesproken vraagtekens plaatste”.

Arjan Plantinga

terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren