04/07 - Ludo Van Campenhout:
“Bredabaan wordt weer voor de Merksemnaar”

Zoals het er nu uitziet wordt de Bredabaan weer een prettige winkelstraat waar de Merksemnaar op een aangename en veilige manier zijn inkopen kan doen.

Dat verzekerde ons vanmorgen Antwerps schepen van ruimtelijke ordening en openbare werken Ludo Van Campenhout (VLD).

Ludo Van Campenhout

“Er zijn nog wat punten van discussie over andere aspecten, maar ik kan de Merksemnaar verzekeren dat er een volwaardig fietspad over de volledige lengte van de Bredabaan komt en dat de voetpaden serieus verbreed zullen worden,” aldus de schepen.

Eerder schreven we hier al dat alleen de handelaren op de Bredabaan het nog niet eens zijn met de plannen zoals ze nu voorliggen.

Punt van discussie voor hen is vooral het - afnemende - aantal parkeerplaatsen.

Van Campenhout: “Ook al willen we de Bredabaan terugeven aan de Merksemnaar, we kunnen er niet omheen dat hij ook een centrale rol vervult en veel klanten aantrekt uit de omliggende gemeenten. Die komen niet te voet of op de fiets, maar met de wagen. Dus moet er voldoende parkeerruimte zijn zodat die klanten geen 500 meter verderop moeten gaan staan om hun aankoop te doen. We zijn daarom nog aan het bekijken waar we extra parkeerplaatsen kunnen maken.”

Van Campenhout reageerde overigens positief op een idee uit het verkiezingsprogramma van het Merksemse Vlaams Belang.

Die stellen voor om de vele lijnbussen uit het noorden niet verder dan het eindpunt van tram 3 te laten rijden.

“Daardoor kan de trambaan versmald worden tot precies de breedte van twee trams en wordt er ruimte gewonnen voor andere zaken. De lokale bussen 28, 33 en 123 mogen van ons wel over de Bredabaan blijven rijden, maar dan tussen het gewone verkeer,” zo vertelde ons Vlaams Belang-lijsttrekker Jan Penris.

Van Campenhout: “Daar ben ik het in principe mee eens en het komt ook overeen met wat er in het Ruimtelijk Structuurplan van het Vlaams gewest geschreven staat. Op de Bredabaan is dat ook gemakkelijk te realiseren, want de meeste bussen volgen bijna helemaal het traject van tram 3. Qua breedte win je er echter niet zo heel veel mee, dus het zal niet voor morgen zijn. Maar ook bij De Lijn is men inmiddels van mening dat men in de toekomst de binnenstad alleen nog maar met trams wil bedienen. De frequentie van tram 3 moet dan echter wel omhoog en daarvoor beschikt De Lijn momenteel niet over genoeg tramstelen. Ik kan me wel voorstellen dat dit plan in een volgend stadium wordt gerealiseerd.”

Ondanks de goede hoop dat er weldra een oplossing voor de heraanleg van de Bredabaan uit de bus komt kan Van Campenhout nog geen datum noemen waarop de definitieve plannen zullen worden voorgesteld: “Ik hoop vóór de verkiezingen en zo niet dan zullen we de plannen laten vastleggen in het bestuursakkoord van de nieuwe legislatuur.”

Hier en daar werd de laatste dagen gefluisterd dat de schepen de hoop op een snelle beslissing had opgegeven, maar die geruchten noemt hij onzin: “Het overleg met de handelaren gaat verder en er zit beweging in. Ik ben er zeker van dat er binnenkort een oplossing uit de bus komt.”

Arjan Plantinga

Dossier Bredabaan

terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren