06/12 - infoavond Kanaalzone:
Bewoners Dokske nauwelijks geïnteresseerd in veranderingen leefomgeving

Het districtsbestuur organiseerde afgelopen maandag een infoavond over veranderingen die men wil uitvoeren in en rond de wijk 't Dokske.

De wijk heeft vanwege de van oudsher aanwezige bedrijven te kampen met overlast van vrachtverkeer dat de bedrijven bezoekt.

Er werden daarom enkele ingrijpende veranderingen aan de verkeersafwikkeling voorgesteld door enkele ambtenaren en de schepenen Ludo Van Campenhout (stad) en Frank Baeyens (district).

Een nog groter probleem dan het zwaar verkeer is echter misschien wel de totale desinteresse van de buurtbewoners voor wat stad- en districtsbestuur met hun leefomgeving van plan zijn.

Vergeleken met infoavonden over aanpassingen in andere Merksemse buurten, waar de zaal soms afgeladen vol zit, was de opkomst maandag schrikbarend laag.

Een goede twintig man was afgekomen op de infoavond, maar de helft daarvan vertegenwoordigde een van de bedrijven die rondom de Dokken gevestigd zijn.

Het waren dan ook vooral hun meningen die gehoord werden tijdens de infoavond, en die zijn niet altijd in overeenstemming met wat de buurtbewoners wellicht graag in hun buurt zouden zien veranderen.

Zo wil het stadsbestuur de West- en Oostkaai bijna helemaal afsluiten langs de kant van de St. Bartholomeusstraat en op de kop van het Groot Dok een groot plein aanleggen.

De conclusie was echter dat een groot deel van de aanwezigen - plaatselijke middenstanders - het daar niet mee eens was omdat zij liever meer parkeerplaatsen zouden zien op die plaats.

De buurtbewoners die wel aanwezig waren konden zich uiteraard wel vinden in de plannen zoals ze werden voorgesteld, maar ze waren in de minderheid.

Straalstraat
Een ander onderdeel van de plannen zoals ze werden voorgesteld betrof de kruising van de Straalstraat met de Deurnsebaan.

Omdat de West- en Oostkaai straks niet meer vanuit de St. Bartholomeusstraat bereikt kunnen worden zal verkeer dat via de Azijnbrug naar het Groot Dok wil via de Straalstraat en de Vaartkaai moeten rijden.

Om de draai van 180° daar te kunnen maken wordt daar een grote draailus aangelegd, zodat verkeer dat uit de Straalstraat komt en verkeer dat erin wil elkaar niet meer in het vaarwater zitten.

Ook daar waren het echter voornamelijk ondernemers die zich uitspraken over mogelijke aanpassingen van de plannen.

Een laatste onderdeel van de voorgestelde plannen betrof de uitbreiding van het speelplein in de Borrewaterstraat.

Het stuk van de Noordkaai pal naast het huidige speelplein is al enkele jaren afgesloten voor verkeer.

Het zal binnenkort worden omgetoverd tot een groene zone en zo vast onderdeel worden van het speelterrein.

De totale kosten voor de heraanleg van het speelpleintje lopen met deze nieuwe uitbreiding richting de 1 miljoen euro - een zéér fors bedrag.

Slechts één bewoner wenste van de mogelijkheid gebruik te maken om zijn mening over de aanpassing te laten horen - hij wenste het toevoegen van een doorgang voor fietsers die van de Borrewaterstraat richting Groot Dok willen geraken.

Gemiste kans
Zo werden dus vooral de meningen van de plaatselijke ondernemers gehoord, en daarom kon de conclusie van de moderator van de infoavond niet anders zijn dat de meerderheid van de mensen uit de buurt geen heil ziet in het weren van het zwaar verkeer uit de buurt en het verfraaien van de leefomgeving.

Nu is de kans niet zo heel groot dat de plannen voor bijvoorbeeld het afsluiten van West- en Oostkaai en het plein op de kop van het Groot Dok daarom maar meteen in de ijskast gezet zullen worden.

Maar wanneer de bewoners van 't Dokske en omgeving straks veranderingen in hun leefomgeving zien plaatsvinden waar ze het niet mee eens zijn, moeten ze zich misschien realiseren dat ze de kans om hun stem te laten horen voorbij hebben laten gaan.

Leefbaarheid van een buurt begint vaak bij de sociale samenhang van en interesse in de eigen buurt.

Die lijkt in 't Dokske - ondanks grote inspanning van stad en andere organisaties - nog steeds niet erg groot.

Arjan Plantinga

terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren