29/08 - Schepen Ludo Van Campenhout wil nieuwe afspraken met aannemers
“Onderhoud van straten moet beter”

Ludo Van Campenhout: “Ook naar de districten kunnen meer middelen gaan. ”

(GvA) - "De kwaliteit van het openbaar domein, straten en pleinen moet in Antwerpen beter. Zeker het onderhoud laat nu wel eens te wensen over. Bij een bestek voor de heraanleg van een plein of straat moeten we in de toekomst het onderhoud inschrijven. De aannemer heeft er dan alle belang bij een goed plein af te leveren, waar hij nog weinig werk aan heeft", zegt schepen van Openbare Werken Ludo Van Campenhout (VLD).

"Het openbaar domein is een belangrijk visitekaartje voor de stad. Het draagt bij tot een kwalitatieve leefomgeving. Daarin doet Antwerpen het niet slecht. Nederlanders bijvoorbeeld kiezen voor die prima leefkwaliteit in onze stad. Ook voor bedrijfsleiders is het een belangrijk element om het bedrijf hier te vestigen, zoals Philip Morris in Berchem", zegt Van Campenhout.

Al is hij niet blind voor de opmerkingen over een gebrekkig groenonderhoud of over de vele straten met putten in het wegdek.

"De fysieke toestand van ons openbaar domein, van de straten en de pleinen, kan inderdaad beter. Vooral in het onderhoud moeten we bijsturen. Als je de (her)aanleg van een plein budgetteert, zou je dat tien jaar moeten meenemen in de begroting. Bovendien wil ik tot andere afspraken met de aannemer komen. We moeten in onze bestekken niet alleen de aanleg, maar ook het onderhoud mee opnemen. Voor het groenonderhoud van het Theaterplein is dat nu het geval. De aannemer heeft er zo geen belang bij half werk af te leveren, want hij moet eventuele mankementen zelf herstellen."

"We moeten meer geld vrijmaken voor ons openbaar domein omdat we daar met een inhaaloperatie zitten uit begin jaren negentig. En stadsontwikkeling helpt ons daarbij. Als je meer inwoners aantrekt, krijg je meer geld binnen en kan je meer investeren. Bovendien zorgt de heraanleg van straten voor renovatie-impulsen. Je merkt uit onze stijgende ontvangsten van de onroerende voorheffing dat de stadsontwikkeling financieel een goede zaak is. Je moet die ontwikkelingsbonus mee kunnen investeren in het straatbeeld. Ook naar de districten kunnen meer middelen gaan. Al wil ik wel waken over de uniformiteit van bijvoorbeeld het straatmeubilair. De districten blijven de beheerders van het openbaar domein, maar het mag ook geen mannekesblad worden van in het ene district zus en het andere zo. We moeten ook duidelijkere keuzes maken. Neem het MuHKA. De omgeving moet dat gebouw toch veel meer laten uitstralen. Daar kan je als overheid door de keuzes die je maakt, wel een impact creëren. Nu is dat onvoldoende het geval."

De VLD-schepen wil de gevelrenovatiepremies afstemmen op de aanleg van de straat of het plein.

"Het zou goed zijn als bij de heraanleg van een straat mensen ook hun gevel renoveren zodat de straat zowel horizontaal als verticaal in het nieuw wordt gestoken. Dan krijg je het volle effect van de middelen die je investeert. Anders ligt de straat er nieuw bij, maar staan er misschien slechte gevels rond. Je zou via een premiesysteem bepaalde straten kunnen stimuleren om de gevelrenovatie bij een heraanleg te doen."

Werkloosheid
Ludo Van Campenhout ziet een kentering in de stad.

"Er is geen reden om euforisch te doen, maar je merkt wel een aantal positieve signalen. De stadsontwikkeling gaat goed, maar ook de werkloosheid daalt voor het eerst meer dan de nationale trend. Vroeger bleven we altijd achter, nu scoren we beter. Je moet voorzichtig zijn met de trends, maar we leveren als stad toch heel wat inspanningen rond werkgelegenheid. Ook de haven en het toerisme doen het goed."

De VLD-schepen is tegenwoordig te land, ter zee en in de lucht te zien. Wordt hij niet zenuwachtig van de tegenvallende peilingen?

"We kunnen in Antwerpen de mindere sfeer die nationaal rond de VLD hangt, niet van ons afschudden. In 2000 werkte die sfeer positief, nu dus minder. Terwijl we in Antwerpen toch op cruciale posities als financiën, veiligheid, haven en stadsontwikkeling hard hebben gewerkt. Met resultaat. Misschien hebben we te weinig aan de marketing errond aandacht besteed zoals sommige anderen wel hebben gedaan."

De schepen laat op zijn website horen dat het burgemeesterschap niet zijn hoogste doel is.

Toch wel opvallend voor de liberalen?

"Ik ben absoluut bekwaam om burgemeester van Antwerpen te zijn. Je moet wel realistisch zijn. Maar hoe sterker de VLD en het kartel CD&V-N-VA hoe meer je tot een ander beleid kan komen. De sp.a wil Groen! zeker niet overboord gooien. Dat is ook de keuze voor veel kiezers van het Vlaams Belang. Door op het VB te stemmen, weet je dat de kans heel groot is dat je de groenen mee aan het bestuur brengt in Antwerpen. Een partij die illegalen gedoogt en de luchthaven van Deurne dicht wil. Vreemd."

Kurt Tuerlinckx

terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren