regio   

sport   

cultuur   

handelaren   

computer   

horeca   

gezondheid   

jr & sr   

onderwijs   

nieuws

contact   

 
 

Regio - Dossiers - Decentralisatie 1976- ...

De grootschalige fusie van Belgische gemeenten vond plaats op 1 januari 1977. Op die dag werd het aantal Belgische gemeenten, door de samenvoeging van vroeger autonome gemeenten, gereduceerd van 2.359 tot 596.

Wegens het specifieke karakter van de Antwerpse gemeentelijke herindeling trad de fusiewet van 30 december 1975 hier pas in voege op 1 januari 1983. De voormalige gemeenten werden districten genoemd, en kregen een officieuze, adviserende functie binnen het stadsbestuur. Door de fusie van de stad Antwerpen met de randgemeenten Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Ekeren, Merksem, Bezali en Wilrijk werd het aantal Belgische gemeenten nog eens gereduceerd tot 589.

Sinds 1 januari 2001 bestaat er in de stad Antwerpen een systeem van binnengemeentelijke decentralisatie. Dit systeem werd door het stadsbestuur ingevoerd om de politiek opnieuw dichter bij de burger te brengen. De stad was sinds de fusie van 1983 te groot geworden om nog te weten wat de prioritaire problemen van de burger waren en voor de burger stond het stadhuis even ver van zijn bed als het parlement in Brussel. De negen districten van de stad kregen elk een rechtstreeks verkozen districtsraad met een voorzitter en een uitvoerend college. Deze districtspolitici kregen een - weliswaar zeer beperkt - eigen budget en eigen bevoegdheden. De verwachting was dat dit nieuwe bestuursniveau nauwer in relatie zou staan met het district en zijn inwoners.

2006

24/02 - Nota over defusie moet druk zetten

15/02 - “Aanvaard de consequenties van de decentralisatie of schaf ze af”

06/02 - Districten: eerst staan, daarna pas leren lopen

28/01 - Merksem wenst geen Congres Decentralisatie

05/01 - “Hiervoor is geen congres nodig”

04/01 - Congres moet districten meer bevoegdheden geven

04/01 - Vlaams Belang-krantje maakt 2070 E.K.E.R.E.N boos

2005

04/10 - 2070 E.K.E.R.E.N. heel blij met studie

26/08 - Rebels Ekeren botst al 850 jaar met grote buur Antwerpen

2004

21/10 - Merxem op sterven na dood

31/03 - Merxem + Ekeren 2070 + Polderbelangen = Het Platform

2003

25/06 - Ekeren wil verder op weg naar afscheiding van Antwerpen

24/06 - Meer geld voor districten in 2004

07/06 - Dossier decentralisatie: snel vorderingen gewenst

04/06 Districten vragen stadsbestuur om meer autonomie

15/05 - Districten beetje dichter bij burger

10/05 - Debat 'Grootstedenbeleid' verzandt een beetje in eigen ambitie

07/04 - Ludo Van Campenhout: “Decentralisatie Openbare Werken nu meteen”

26/03 - District Ekeren wil los van Antwerpen - II

26/03 - District Ekeren wil los van Antwerpen - I

20/03 - “Autonomie doorbreekt Antwerps Immobilisme”

2002

18/10 - Peter Annys (Merxem): “Eigen beleid kan pas echt vorm krijgen binnen een zelfstandig Merksem.”

17/10 - Binnengemeentelijke decentralisatie Antwerpen in nieuwe fase

   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren